Záchrana dat a obnova dat
Hlavní strana portálu MYBLUEDAY.COM Záchrana dat - Obnova dat - DataRecovery Záchrana dat - Obnova dat - DataRecovery


NEČEKANÁ ZTRÁTA DAT!!!
JAK VÁM POMŮŽEME?
Volejte NONSTOP 777 303 185, nebo použijte náš interaktivní formulář RYCHLÁ DIAGNÓZA!!! Klikněte ZDE!!! NONSTOP 722 150 150
10-18h     777 303 185
ON.LINE    DIAGNÓZA

ZÁCHRANA A OBNOVA DAT
Záchrana dat z karty
Základní informace
Co je diagnostika média?
- 2,5palcové HDD (NTB)
- 3,5palcové HDD
- serverové HDD
- flash paměti
- Zip, Jaz
Zpracované HDD
- Western Digital
- Seagate
- Toshiba
- Maxtor
- Quantum
- IBM
- Hitachi
- Fujitsu
První pomoc
Typy závad a poškození
Důvody poškození
On.Line Diagnóza
Software (zálohování)
Software (obnova)
Software (utility)
Novinky @ Zajímavosti
Antivirové Removery
Tracker požadavků
Ceník obnovy dat
Způsob osobního předání
Přeprava zásilek
Ochrana osobních dat
Vyhledávání na webu
Kontaktní informaceNAVRCHOLU.cz
[[CNW:Counter]]

Hlavní stranaPrvní pomoc při havárii harddiskuFormulář pro odeslání požadavku na on.line diagnózu ZDARMA!Novinky a zajímavosti z oblasti obnovy dat a datových médiíTracker požadavků na on.line diagnózu poškozeného hdd nebo jiného médiaRegistraceNaše ceny

Záchrana dat z harddisku

První pomoc při nenadálé ztrátě ( poškození HDD ) dat, aneb Důležitá pravidla při havárii harddisku či aktuální nedostupnosti Vašich dat

Vaše data mohou být nedostupná ze dvou základních důvodů

A) datové medium (typicky harddisk) mechanicky selhalo, je fyzicky poškozené:

 1. harddisk se po zapojení vůbec netočí, ani nevydává žádné zvuky, je tzv. elektricky mrtvý. Velice často situace nastává po elektrickém přepětí, zničení zdroje PC, nebo základní desky, neočekávaném pádu pojistek apod. Pravidlem je zničení externí elektronické části harddisku, velice častou komplikací poškození interní elektroniky disku (*více...)
 2. harddisk se má tendence roztáčet, ale po chvilce se opět zastaví s výrazným cvaknutím nebo se roztáčí a zastavuje opakovaně. Tento stav zpravidla naznačuje fyzické poškození servisní stopy harddisku. (více...)
 3. harddisk je elektricky aktivní, roztáčí se, ale po chvilce je slyšet pouze poměrně hlasité klepání nebo ťukání, případně jiné atypické akustické projevy. Harddisk je detekován pod BIOSem, detekce však probíhá nezvykle pomalu. Zpravidla závažné poškození ploten harddisku (více...)
 4. harddisk je elektricky aktivní, točí se, ale je slyšet pravidelné klepání nebo ťukání, případně jiné atypické akustické projevy. Harddisk není detekován pod BIOSem. Naznačuje poškození čtecích hlav harddisku (více...) Audio ukázky akustických příznaků při poškození čtecích hlav Zvuková ukázka Ukázka 1, Zvuková ukázka Ukázka 2, Zvuková ukázka Ukázka 3
 5. harddisk je elektricky aktivní, točí se, ale je slyšet silný bzučivý zvuk typu 'cirkulárka'. Harddisk není detekován pod BIOSem. Naznačuje velice vážný stav, kdy jsou čtecí hlavy zaparkované na plotnách harddisku. Zvuková ukázka Ukázka 1
 6. harddisk je elektricky aktivní, má snahu se roztočit, s výpadky. Harddisk není detekován pod BIOSem. Typicky poškozený motor unašeče ploten. Zvuková ukázka Ukázka 1
 7. harddisk se točí bez netypických akustických příznaků, ale počítač hlásí, že "harddisk not ready" ap., casto nezvykle tichý, bez typického 'zacvrlikaní' při detekci. Často nevystavené čtecí hlavy (více...)
 8. harddisk je detekován BIOSem, operační systém naběhne, ale při pokusu o otevření určité složky nebo souboru jsou zobrazovány hlášky typu I/O Error, případně dojde k zatuhnutí celého systému. S nejvetší pravdepodobností poškozený povrch ploten harddisku (více...)
 9. harddisk je detekován BIOSem, operační systém naběhne, ale původní adresařová struktura, nebo její části nejsou vidět. S nejvetší pravdepodobností poškozený povrch ploten harddisku (více...)
 10. při zapnutí počítače hardddisk spolehlivě naběhne až po několika restartech. S nejvetší pravdepodobností poškozený povrch ploten harddisku (více...)

B) datové medium je hardwarově dostupné, nepoškozené (systémově viditelné bez zjevných hw problémů), ale potřebná data nejsou k dispozici.

 1. data byla omylem smazána bez umístění do koše (Win) (více...)
 2. disk byl omylem zformátován, případně již proběhla nová instalace (více...)
 3. z disku byla omylem odstraněna existující partition(diskový oddíl), typicky při práci s utilitami typu Norton Ghost, Partition Magic apod... (více...)

*)pod odkazy 'více...' jsou uvedeny časté příčiny, které mohou souviset s daným problémem. Přesnou povahu závady však může odhalit až diagnostika vlastního poškozeného média

V případě, že chcete ponechat maximální existující možnost pro obnovu nedostupných dat, doporučujeme následující postupy.

 1. Vypněte počítač ze sítě!
  Nezapínejte počítač několikrát za sebou. Závada na médiu může být mechanické povahy (disk není detekován BIOSem, lidově, Váš počítač disk vůbec nevidí; disk vydává nestandardní zvukové projevy, typicky klepání či chrčení nebo se chová jinak nestandardně) a může se velice rychle zhoršovat. Tímto způsobem můžete veškerá data ztratit během několika okamžiků (např. poškrábaním datové vrstvy nezaparkovanými čtecími hlavami). Při softwarově ztracených souborech(smazání, zformátování..) každý systémový zápis (k tomu dochází např. již při startu operačního systému, dynamicky vytvářené odkládací soubory, stránkovací soubory apod.) zásadně snižuje možnost obnovy! Zabraňte novým zápisům na disk, který obsahuje ztracená data

 2. Nevyvolávejte zbytečnou paniku!
  Posaďte se a přemýšlejte. Jak staré jsou Vaše záložní kopie? Nepořizoval záložní kopie kolega nebo někdo z rodiny?!? Nemáte nainstalovaný software pro automatické zálohování po síti?!?

 3. Neotvírejte tělo harddisku! Harddisk je složité elektromechanické zařízení, jehož vnitřní část je nutné udržovat prachuprostou. Neodborný mechanický zásah snižuje možnost zpětné obnovy dat na minimum. Nepřipojujte disk (v případě podezření na mechanické poškození, samosebou) do jiného počítače! Víme, že pokus ujistit se, že na jiném stroji je Váš disk čitelný je velice lákavý, ale vzniklé škody mohou být skutečně fatální.

 4. Neinstalujte nový operační systém! Nekopírujte na disk žádná nová data!
  Každým zápisem může disk přepsat původní data. Uvědomte si, že pokud data na Vašem HDD nepřemažete novou informací, mohou být stále obnovitelná do korektního, původního stavu! V případě, že se tak již stalo, stále zůstává jistá naděje na obnovu určitých dat (v závislosti na typu provedeného formátu, kapacitě média, fragmentaci souborů, hustotě nového zápisu...).

 5. Nepoužívejte bez uvážení software pro automatickou obnovu dat. Tyto programy nedokáží posoudit povahu závady (mechanická, softwarová), dobře tedy jejich použití zvažte. Nikdy neinstalujte tyto programy na již poškozený disk (na disk, který obsahuje smazaná data)! V případě, že se chcete pokusit získat ztracené soubory zpět a jste si jisti, že se jedná o sofwarovou závadu/ztrátu dat (smazané soubory Del+Shift, zformátování apod.), nabízíme ke ztažení několik osvědčených typů FREEWARE(ZDARMA) software pro obnovu souborů.

 6. Po havárii disku nepoužívejte antivirové programy!

 7. V případě, že Vaše veškeré individuální možnosti o nápravu a znovuzískání dat byly bez efektu vyčerpány a ztracená, nebo lépe řečeno, momentálně nedostupná data mají pro vás význam, dovolíme si nabídnou Vám následující postup. Kontaktujte nás libovolným způsobem (telefonicky, formulářem 'On.Line Diagnóza') a my s Vámi na základě sdělených skutečností prokonzultujeme nastalou situaci.

 8. Telefonická, případně On.Line Diagnóza Vašeho problému ovšem nemůže nahradit skutečnou fyzickou diagnostiku média. Na základě této diagnostiky Vám budeme schopni sdělit skutečnou povahu závady, poměrně přesnou prognózu obnovy Vašich dat a cenu splatnou v případě úspěšné obnovy. K provedení této diagnostiky je nutné médium doručit buď poštou nebo osobně na naše pracoviště. Za provedení diagnostiky není do odvolání účtován žádný poplatek a je zcela nezávazná (více...)