Záchrana dat a obnova dat
Hlavní strana portálu MYBLUEDAY.COM Záchrana dat - Obnova dat - DataRecovery Záchrana dat - Obnova dat - DataRecovery


NEČEKANÁ ZTRÁTA DAT!!!
JAK VÁM POMŮŽEME?
Volejte NONSTOP 777 303 185, nebo použijte náš interaktivní formulář RYCHLÁ DIAGNÓZA!!! Klikněte ZDE!!! NONSTOP 722 150 150
10-18h     777 303 185
ON.LINE    DIAGNÓZA

ZÁCHRANA A OBNOVA DAT
Záchrana dat z karty
Základní informace
Co je diagnostika média?
- 2,5palcové HDD (NTB)
- 3,5palcové HDD
- serverové HDD
- flash paměti
- Zip, Jaz
Zpracované HDD
- Western Digital
- Seagate
- Toshiba
- Maxtor
- Quantum
- IBM
- Hitachi
- Fujitsu
První pomoc
Typy závad a poškození
Důvody poškození
On.Line Diagnóza
Software (zálohování)
Software (obnova)
Software (utility)
Novinky @ Zajímavosti
Antivirové Removery
Tracker požadavků
Ceník obnovy dat
Způsob osobního předání
Přeprava zásilek
Ochrana osobních dat
Vyhledávání na webu
Kontaktní informaceNAVRCHOLU.cz
[[CNW:Counter]]

Hlavní stranaPrvní pomoc při havárii harddiskuFormulář pro odeslání požadavku na on.line diagnózu ZDARMA!Novinky a zajímavosti z oblasti obnovy dat a datových médiíTracker požadavků na on.line diagnózu poškozeného hdd nebo jiného médiaRegistraceNaše ceny

Záchrana vašich dat
Případový ceník záchrany Vašich dat

Prvním krokem při záchraně dat je vždy posouzení možnosti záchrany dat vycházející z povahy závady, stavu média a jeho typu (tzv. diagnostika) . Za posouzení (diagnostiku) každého disku není účtován žádný poplatek. Upozorňujeme, že námi prováděná diagnostika je nedestruktivní, tj. harddisk není v žádném případě otevírán. V případě, že pro vás po provedené diagnostice nebudou sdělená fakta a možnosti akceptovatelná, vždy si odnesete medium v původním, nepozměněném stavu.

Po diagnostice jsme Vám schopni sdělit:
1) jaká je šance zachránit vaše data
2) cenu záchrany v případě úspěchu (od finální účtované ceny se neliší, případné vícenáklady jsou na náš vrub). Ceny se pohybují od několika stokorun u softwarově poškozených nízkokapacitních médií po mnohatisícové částky u vážně mechanicky poškozených pevných disků.
3) zda se bude disk otevírat, což znamená u některých disků ztrátu záruky a dále
4) předpokládanou dobu obnovy
Tuto diagnostiku jsme schopni zpravidla provést nejpozději do 24 hodin, zpravidla však v den doručení. Ve zvláště naléhavých případech jsme schopni provést diagnostiku média do cca 2 hodin.
Na základě námi sdělených faktů se můžete zcela libovolně rozhodnout o dalším postupu. V případě, že pro Vás budou sdělená fakta akceptovatelná, začnou na základě vašeho svolení práce na obnově dat. V opačném případě Vám bude HDD(nebo jiné médium) předáno v původním stavu bez jakéhokoliv poplatku.

Krátký úvod k tvorbě cen za obnovu dat z poškozených harddisků: obnova dat je velice specifická a náročná činnost, kdy je třeba ke každé zakázce přistupovat přísně individuálně s důrazným přihlédnutím ke stavu a typu harddisku. Je zřejmé, že zcela odlišně se přistupuje k běžným nízkokapacitním médiím oproti vysokokapacitním několikaplotnovým harddiskům. Taktéž obdobné typy závad se u odlišných typů harddisků mohou projevovat odlišně s různou povahou závažnosti a náročnosti řešení.
V zásadě tedy platí, že předložit pevně stanovený ceník, zahrnující veškeré možné vzniklé alternativy závad je nemožné a ve své podstatě nekorektní. Následující přehled proto postihuje typické nekombinované závady u běžných harddisků.

Služba Cena od*   Popis služby
Diagnostika vadného disku (ZDARMA) 0   Během nejpozději 24 hodin od doručení, zpravidla v den doručení poškozeného média Vás budeme informovat s výsledky diagnostiky, na základě které jsme schopni určit prognózu obnovy dat a konečnou cenu v případě úspěšné obnovy.
Softwarové poškození (dle poškození, kapacity a FS) 500   Služba obsahuje záchranu dat z média, které bylo jednoduše zformátováno (FDISK..) nebo došlo k odstranění souborů z úrovně příkazové řádky (ekvivalent výmazu mimo koš pod Windows). Dále z médií, u nichž byl porušen/poškozen souborový systém(FS), případně proběhlo částečné přepsání dat (nové instalace ap.). Konečná cena reflektuje typ použitého operačního systému, typ poškozeného média ap. (Zformátované médium + Poškozený souborový systém + Přepsaná média)
Záchrana dat z elektronicky poškozeného média 2500   Tento typ poškození představuje především  poškozenou elektronickou část média, jako jsou případy poškození vnější elektroniky po zásahem el.proudem, bez návazného poškození povrchu ploten HDD, případně interní elektronické části HDD. Cena závisí na  typu poškozeného disku, dostupnosti dílů a povaze závady. (Poškozená vnější elektronikaPoškozená vnitřní elektronika ).
Hardwarové (mechanické) poškození harddisku 3900   Při tomto typu poškození je nutné otevření disku v bezprašné komoře. Mezi typické závady patří čtecí hlavy na plotně bez fyzického poškození plotny (tzv. nezaparkované), zadřená ložiska, poškození motoru hdd ap.. Cena závisí na  typu poškozeného disku, dostupnosti dílů a povaze závady.( Nespecifická fyzická poškození harddisku)
Poškození povrchu ploten HDD (dle kapacity a hutnosti poškození) 4000   Při tomto typu poškození je nutné citlivé načtení maximálního možného datového obsahu a zároveň použití speciálních technologií pro následnou rekonstrukci dat. Typické závady jsou  fyzicky poškrábané datové vrstvy, poškozená servisní oblast. Cena závisí na  typu poškozeného disku, dostupnosti dílů a povaze závady. (Fyzické poškození záznamových ploten)
*nejnižší možná cena u specifikované závady
**u hdd běžných kapacit s nekombinovanou závadou
***ceny jsou platné pro po-pá 10.00-18.00
****neodkladné případy je možné řešit mimo standardní pracovní dobu


Zachráněná data ZDARMA zkopírujeme na CD nebo DVD média (zpoplatněno je pouze v případě, jsou-li použita více než dvě media), nebo data zkopírujeme na Váš vlastní dodaný disk, popř. u nás můžete zakoupit disk nový.

Bohužel, ale poměrně častým problémem, který vzniká nedodržením základních pravidel při mechanické i softwarové poruše HDD je kombinovaná závada. Takovéto závady je nutné účtovat individuálně

Ve speciálních případech se ceny nemusí řídit uvedeným ceníkem, např. jedná-li se o RAID pole nebo speciální SCSI disky, minoritní operační systémy (Linux, Novell, Solaris ap.) apod.